Privacy

Privacyverklaring van De Reüniecommissie

De Reüniecommissie is zich ervan bewust dat betrokkenen vertrouwen stellen in De Reüniecommissie als bedrijf. De Reüniecommissie ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy van betrokkenen te beschermen. Op deze pagina staat aangegeven welke gegevens De Reüniecommissie verzamelt en waarom ze dit doet. Dit privacybeleid is van toepassing op de website en op enkele diensten van De Reüniecommissie. De Reüniecommissie respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die De Reüniecommissie ontvangt vertrouwelijk wordt behandeld conform de in Nederland geldende regelgeving en meer in het bijzonder conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van persoonsgegevens

E-mail en contact
Wanneer iemand een e-mail of andere berichten naar De Reüniecommissie verzendt, is het mogelijk dat zij die berichten bewaart. In enkele gevallen vraagt De Reüniecommissie naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het o.a. mogelijk vragen en verzoeken te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van De Reüniecommissie of van een derde partij. De Reüniecommissie combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover zij eventueel beschikt.

Betrokkenen ontvangen mogelijk een email van De Reüniecommissie. De Reüniecommissie verstuurt deze mails omdat zij zoveel mogelijk mensen wil informeren over de reünie. Indien gewenst, kunt kan een ieder zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Met de mailprovider Inboxify heeft De Reüniecommissie een passende verwerkersovereenkomst afgesloten.

Website en cookies
De Reüniecommissie verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het profiel van haar bezoekers. Zo kan zij haar diensten hierop afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van deze reünie of van een derde partij. De Reüniecommissie gebruikt deze informatie tevens om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De door Google Analytics geplaatste cookies kunnen De Reüniecommissie inzicht geven in het bezoekgedrag op de website. Gegevens die Google verkrijgt worden versleuteld en anoniem verwerkt. Deze gegevens worden dus ook niet met Google gedeeld. Tevens worden deze gegevens niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten. In Google Analytics is het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd en is 'gegevens delen' uitgezet.

Met de ‘(sub)verwerkers’ van De Reüniecommissie, zoals bouwers en beheerders van onze website, heeft zij waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar een ieder kan zijn browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de website van De Reüniecommissie en/of andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in een browser.

Verwerkingen voor het organiseren van reünies
Voor scholen en andere organisaties treedt De Reüniecommissie op als organisator van reünies. In dit kader verwerkt De Reüniecommissie persoonsgegevens in haar rol als ‘verwerker’. Van (oud-)docenten en (oud-)leerlingen verwerkt zij voor haar opdrachtgevers de namen en contactgegevens van hun contactpersonen.

Met de ‘(sub)verwerkers’ van De Reüniecommissie, zoals leveranciers van telefonie, documentmanagementsystemen, e-mailsystemen, dataverwerkers, boekhouding en facturatiesystemen, heeft zij waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten.

De Reüniecommissie bewaart contactgegevens van reünisten in principe zolang deze nog leven om nadere reünies te organiseren. Verder bewaart De Reüniecommissie administratieve gegevens, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, standaard zeven (7) jaar vanaf het einde van het boekjaar om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.

Doeleinden
De Reüniecommissie verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij zij vooraf toestemming heeft gekregen.

Grondslagen
De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingen zijn gebaseerd op een noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene, een wettelijke (bewaar)plicht of gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van diensten.

Derden
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. De Reüniecommissie-medewerkers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. Een uitzondering is wanneer er een wettelijke plicht, gerechtelijke uitspraak of ambtelijk bevel geldt waardoor De Reüniecommissie gedwongen wordt gegevens door te geven.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht, wanneer De Reüniecommissie verantwoordelijk is voor de betreffende verwerking, om haar te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Verwijderde profielen worden verwijderd in de vorm van soft-deletes. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

Nadere informatie
Voor nadere vragen over dit privacybeleid kan er contact met De Reüniecommissie opgenomen worden via de wijzen als omschreven op haar website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele klachten gedaan kunnen worden over onze verwerkingen van persoonsgegevens.