Het Noordik Lyceum lanceert: ons verhaal

Het Noordik Lyceum lanceert: ons verhaal

Het Noordik Lyceum in Almelo bestaat meer dan honderd jaar. Op 8 oktober is de reünie en later die maand wordt de volledig vernieuwde school geopend. En daar doet de school nog een schepje bovenop. “Zo’n rijke historie leest als een jongensboek. Deze lange geschiedenis is ons verhaal. En dat verhaal willen we graag doorvertellen”, aldus Gert ten Hove, directeur van Het Noordik Lyceum.

“Vooropgesteld, alle oude en huidige leerlingen en medewerkers van onze school, en de voorganger het CLA, maken deel uit van ons verhaal. Zonder hen zou onze school niet zijn geworden tot Het Noordik Lyceum dat het nu is. In 1920 was de eerste rector, Dr. J. Bruin, eveneens docent natuurkunde, wiskunde en godsdienst. Dat jaar startte met 40 leerlingen en 8 leraren. Inmiddels staat de teller op bijna 1400 leerlingen en 150 medewerkers. De school heeft zich continu blijven ontwikkelen.” Dat blijkt. Met een driejaarlijkse musical op professioneel niveau, een innovatieve opleiding op het gebied van IT, een voorloper in het begaafdheidsonderwijs, deelname aan landelijke debatwedstrijden, een geaccrediteerde Topsport Talentschool (voorheen LOOT), drie moderne sportzalen waar een breed aanbod sport geboden wordt, waar het expeditieonderwijs gestart werd, een VECON-business school is en een samenwerking met externe bedrijven om jongeren al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met het bedrijfsleven is Het Noordik Lyceum een ondernemende school.

Wie nomineer jij?

“Voor een terugblik op de lange geschiedenis verwijzen we graag naar het boek 100 jaar CLA/Het Noordik dat in 2020 uitkwam. Voor ons verhaal willen we een samenvatting maken, om in onderwijstermen te blijven. Een verkort verhaal dat we willen blijven doorvertellen en dat een plek krijgt in het hart van onze school, de aula”, aldus Ten Hove.

Onze (oud-)leerlingen en (oud-) medewerkers kunnen van 1 tot en met 9 oktober namen indienen van personen die Het Noordik Lyceum op de kaart hebben gezet via www.hetnoordik.nl/onsverhaal. Aansluitend zal een benoemingscommissie, waarin verschillende geledingen van de school, inclusief oud-leerlingen, de inzendingen toetsen aan de gestelde criteria. Pas na een akkoord van de betreffende persoon of nabestaande(n) zal de naam van deze persoon aan het verhaal van Het Noordik Lyceum toegevoegd worden. “Ons verhaal maken we graag bij de officiële opening van Het Noordik Lyceum bekend.”

Initiatief van leerlingen

Het idee om (oud-) leerlingen en (oud-)medewerkers van Het Noordik Lyceum een plek te geven komt vanuit de leerlingenraad, de Student Voice. “Fantastisch dat zij meedenken en zich zo inzetten. Zij zijn dan ook nauw betrokken geweest bij het gehele proces, van voorbereiding tot uitvoering. En zij blijven ook betrokken. Want ons verhaal gaat door! Ook in de toekomst blijven we periodiek bekijken of er personen aan ons verhaal toegevoegd kunnen worden.”

Het laatste nieuws

100 jaar Noordik/CLA!

In 2020 bestaat het Noordik 100 jaar. Hier zijn we natuurlijk super trots op en...

Lees verder

Het Noordik Lyceum lanceert: ons verhaal

Het Noordik Lyceum in Almelo bestaat meer dan honderd jaar. Op 8 oktober is de...

Lees verder